Arhive categorie: Sanatate

Vă îndemn…

Permiteţi să vă împărtăşesc un Cuvânt al părintelui nostru:

Vă îndemn, deci, fraţilor, pentru îndurările lui Dumnezeu, să înfăţişaţi trupurile voastre ca pe o jertfă vie, sfântă, bine plăcută lui Dumnezeu, ca închinarea voastră cea duhovnicească (Romani, 12, 1)

Ce îndemn frumos! Să înfăţişaţim nu numai fiinţa noastră lăuntrică, duhul nostru, ci şi trupurile noastre să înfăţişaţim ca o jertfă vie, sfântă, bine plăcută lui Dumnezeu ca închinarea voastră cea duhovnicească.  

Trupul să-l înfăţişaţim ca o închinare duhovnicească. Trupul să devină el însuşi duhovnicesc. La rugăciune punem trupul la osteneală, stat în genunchi, ca să putem aduce Domnului şi jertfa aceasta a trupului şi prin efortul trupesc să aducem p jertfă duhovnicească. Evreii aduceau Domnului jertfe de animale; murea animalul în locul păcătosului. Această jertfă de animale nu era ceva din fiinţa lui, a omului. Noi să aducem această jertfă a trupului, prin această stăruinţă a da trupului însuşi un rol duhovnicesc astfel încât, pe lângă duhul nostru, şi trupul să fie unite în această închinare duhovnicească. Şi apostolul continuă mai departe:

 Şi să nu vă potriviţi cu acest veac, ci să vă schimbaţi prin înnoirea minţii, ca să deosebiţi care este voia lui Dumnezeu, ce este bun şi plăcut şi desăvârşit. (Romani, 12, 2)

Veacul, lumea aceasta valorifică trupul altfel, caută să elimine din viaţa oamenilor tot ce-i duhovnicesc. Veacul de acum îi face pe oameni trupeşti, numai trup. Dacă ar putea să-i facă să uite cu totul că au suflet. Asta se întâmplă în veacul de acum. Auzi lucruri cutremurătoare. La ce ce decădere pot ajunge oamneii! Uitând că sunt făpturile lui Dumnezeu şi de chemarea lor…

Să nu vă potriviţi cu acest veac, ci să vă schimbaţi prin înnoirea minţiisă gândiţi altfel decât veacul. Mintea noastră, marcată de credinţa în Dumnezeu, de legătura cu Dumnezeu, trebuie să fie ea însăşi transformată, schimbată, ca să deosebiţi care este voia lui Dumnezeu, ce este bun şi plăcut şi desăvârşit.

Să deosebiţi care este voia lui Dumnezeu – să dorim să înţelegem care este voia lui Dumnezeu. Nu numai aşa în general… Putem să spunem aşa în general care este voia lui Dumnezeu, ci care  este voia lui Dumnezeu cu noi, cu fiecare în parte. Dumnezeu are un proiect, un plan cu noi şi noi, trăind în Hristos, putem să discernem tot mai clar care este voia lui Dumnezeu. Iar voia lui Dumnezeu este, cum o descrie Apostolul pavel, tot ce este bun şi plăcut şi desăvârşit. Asta e ce ne vrea Dumnezeu nouă. Şi atunci, totul se schimbă. Totul se schimbă în viaţa noastră, în mintea naostră, în gândirea noastră, în modul de a înţelege viaţa, modul în care ne raportăm la lume şi modul în care căutăm ce este bun şi plăcut şi desăvârşit.

Apoi, urmează aceste îndemnuri minunate:

Dragostea să fie nefăţarnică. Urâţi răul, alipiţi-vă de bine.

În iubire frăţească, unii pe alţii iubiţi-vă; în cinste, unii altora daţi-vă întâietate.

La sârguinţă, nu pregetaţi; cu duhul fiţi fierbinţi; Domnului slujiţi.

Bucuraţi-vă în nădejde; în suferinţă fiţi răbdători; la rugăciune stăruiţi. (Romani, 12, 9-12 şi urm.)

Ce mult ar trebui să ne umplem inima şi înţelegerea de aceste cuvinte ale Apostolului, care a căutat şi a aflat care este voia Domnului şi voia Domnului a fost să-l mărească aşa de tare pe Apostolul Pavel… Vă daţi seama ce personalitate uriaşă! Cât îi sunt de datori toţi oamenii, toate popoarele unui Apostol Pavel şi cât de mare este învăţătura lui! Pentru că el s-a străduit să înţeleagă voia lui Dumnezeu pentru sine, şi-a înţeles chemarea şi cu ajutorul lui Dumnezeu a săvârşit lucruri aşa de mari! Mai suntem încă sub influenţa şi lumina sărbătorii Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel. Dumnezeu să ne binecuvinteze şi să ne ajute să punem la inimă acest cuvânt de a aduce toată fiinţa noastră.., trupul mai ales, care este aşa .. leneş la osteneală, să-l aducem ca o jertfă vie, bineplăcută lui Dumnezeu, ca închimnarea noastră cea duhovnicească. Amin

O completare:

Metaniile: rugăciunea trupului

De ceva vreme, am dorit să vorbim despre metanii. Să mă ţine Domnul să pot face metanii! Binecuvântatele metanii! Ele îmi desfac mijlocul blocat… Îmi dau atâta bucurie!

În cele ce urmează, vă împărtăşesc câteva paragrafe despre metanii de la Părintele Paisie Aghioritul:

– Gheronda, vă doare trupul?

– Nu, pentru că fac… gimnastică duhovnicească.

– Adică?

– Metanii, binecuvântată! Vezi, mirenii au gimnastica suedeză, iar monahii metaniile. Mirenii, prin gimnastică, îşii fac trupurile sănătoase, iar monahii, prin metanii, îşi fac şi sufletele şi trupurile şi mai sănătoase. Sărmanii mireni nu ştiu cât ajută metaniile, nu numai la sănătatea sufletului, ci şi la cea a trupului. Fac bine la încheieturi, înlătura fragilitatea, fac să dispară burţile nefireşti, împrăştie linişte şi dau nobleţe. (…)

Metaniile sunt absolut necesare şi pentru cel tânăr, şi pentru cel în vârstă; (…) De aceea totdeauna le spun tinerilor:

„Sa faceţi cât de multe metanii puteţi, atât pentru voi înşivă, cât şi pentru cei bolnavi sau bătrâni, care nu mai pot face”.

Metaniile înseamnă rugăciune, dar în acelaşi timp sunt şi asceză şi ajută mai mult decât toate celelalte nevoinţe duhovniceşti. (…)

– Gheronda, cum trebuie să fac metaniile?

– Este bine ca metaniile să le faci intregi. Adică după fiecare metanie să te ridici în picioare. În felul acesta Îi aduci lui Dumnezeu o plecăciune mai mare şi este şi mai odihnitor pentru trup. De asemenea, când pui mâinile pe pământ, să nu le pui cu palmele deschise, pentru că astfel se pot vătăma tendoanele, ci să le strângi pumni şi să le sprijini cu partea exterioară. Iar ca să nu faci bătături la mâini, să faci metaniile pe un covoraş moale. (…)

– Gheronda, zilele acestea m-au durut tare oasele şi mijlocul.

– Dacă vei face câteva metanii, te vor ajuta.

– Şi atunci când mă doare ceva, Gheronda?

– Singura vei afla ce te ajută, incercand câte puţin. Eu, atunci când am probleme cu mijlocul, nu rânduiesc câte metanii să fac, ci fac până ce se aprinde… lumina roşie. Atunci mă opresc, dar peste puţin timp mă apuc din nou de metanii, până se aprinde iaraşi lumina roşie. Îmi aduc aminte că Părintele Tihon când îmbătranise şi nu se mai putea ridica atunci când se pleca să facă metanii, lega o funie groasă de tavan şi se trăgea cu ea ca să se ridice. În felul acesta a continuat să facă metanii şi să se închine lui Dumnezeu cu evlavie aproape până în ultimele zile ale vieţii sale. (din: Cuviosul Paisie Aghioritul, Despre rugăciune, Editura Evanghelismos, Bucuresti, 2013)

Recomand o carte

În urmă cu 10 ani, am primit o carte mult folositoare.

Această carte

De câteva zile, am redescoperit-o.

Cât de profunde sunt cuvintele starețului Tadei!

Mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc!

Doamne și Stăpânul vieții mele, Ție mă predau în grijă! Amin

Doamne, primeşte acest canon!

Pregătire pentru plecarea la biserică.

A…! Doamne! Masca!

Hm! Masca… !

Privești spre cer, spre sfinți, spre Maica Domnului.

E incomodă masca! Stânjeneşte, chiar provoacă mânie…, lacrimi…

Ah, dorul de bisericuţă, de părintele, de prietenii împreună drepslăvitori biruie.

Porneşti.

Pe stradă, umblă mascaţi şi nemascaţi. Măşti de diferite culori. Cel mai mult sperie măştile negre… Nu se armonizează deloc cu faţa…

Te ții la distanţă, ești stânjenit…, stângaci.

Ah, Doamne!

Intri cu mari emoţii în curtea bisericii.

Apare un om, un drepslăvitor.

Ah! Primul impuls e să îmbrăţişezi. Te abţii. Strigi doar Hristos a înviat!

Acela răspunde Adevărat a înviat! şi ochii îi strălucesc de bucuria reîntâlnirii.

Intri în biserică.

Ah, dorul dă pe-afară. Lacrimi, săltări de bucurie. Sorbi cu nesaţ sfintele icoane.

Cum să nu le săruţi? Nu-i voie…

Nu-i voie?

Ah, Doamne, iartă-ne şi ne miluieşte!

Te pleci şi te închini, faci cruci multe, multe…

Preotul tămâiază. Nu simţi tămâia. Masca opturează.

Ah, Doamne!

Începe Sfânta Liturghie.

Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Dă Doamne!

Preotul iese, arată Sfântul Potir… Dar încă nu-i voie la Împărtăşit… Nu-i voie!

Nu-i voie?

Nu-i voie!

Ah, ce durere! Această durere sfâşie inima. Ai aşteptat două luni venirea la biserică și împărtăşirea… şi auzi că trebuie să mai aştepţi.

Înghiţi în sec, precum ai înghiţit în toate zilele în care ai privit la televizor slujbele…

Doamne, primeşte şi acest fel de canon!

Doamne, iartă toate dăţile în care ai trecut pe lângă mine cel ce dormeam în biserică, cel care nu m-am pregătit să te primesc în Euharistie…

Doamne Iartă-mă pentru toate dățile în care am stat în Biserică ca la filarmonică…

Mi-e greu, Doamne!

Doamne, ajută-mă să trec prin tot ceea ce Tu îngădui să vină peste mine din pricina păcatelor mele!

Doamne ajută-mă să trec cu curaj prin tot ceea ce vei îngădui Tu pentru mântuirea mea!

E greu, e insuportabil…!

Da. Și asta se întâmplă pentru păcatele mele.

Nu am putut/nu pot pune pază gurii? Sunt obligat acum să port mască.

Primește Doamne și acest canon!

Nu am putut să mă pot însingura/nu mă pot însingura înăuntrul meu întru rugăciune? Sunt obligat acum să ţin distanţa…

Primeşte acest canon, Doamne!

O, Doamne, iartă şi miluieşte!

Lacrimile, ah mângâietoarele lacrimi, se strecoară printre gene!

Nici sa plângi nu poți…

Intrrvinr cuvântul mângâietor al părintelui:

Ne-a fost dor! Ne bucurăm să fim împreună!

În această lume plină de moarte, să fim oaze de viaţă, să fim râuri de apă vie din care să se adape cei însetaţi, urmând pilda femeii samarinence.

Amin, Amin, Părinte!

Pâinici din grâu încolțit și semințe rehidratate

Salutare!

Cu ajutorul lui Dumnezeu, am reușit să prepar pâinici din grâu încolțit.

Doamne mulțumesc ca tare-s bune! Mai ales după o pauză de pâine…

Ingrediente:

300 g grâu încolțit și uscat transformat apoi în făină la moara de bucătărie

3 linguri semințe de floarea soarelui

2 linguri semințe de dovleac

2 linguri semințe de in

2 linguri semințe de susan alb nedecorticat

Pe care le-am rehidratat în jur de 6 ore.

200 ml apă de izvor la temperatura camerei

Condimente pulbere: coriandru, chimen, anason și sare.

Procedură:

Am înjumătățit cantitatea ingredientelor

Am amestecat jumătate de cantitate de semințe cu jumătate de făină și apă. (150 g făină cu 100 ml apă). Am adăugat condimente și sare. Am amestecat bine cu o lingură.

Am obținut un aluat lipicios pe care l-am întins pe o jumătate de foaie de copt.

Cealaltă jumătate de semințe le-am blendurit. Am adăugat făina, condimentele și sarea la smântână de semințe obținută și am amestecat. A rezultat un aluat și mai lipicios.

L-am întins lângă celalalt pe foaia de copt.

Am tăiat aluatul. Cam câș, ce-i drept!

Am încins cuptorul cu piatra de copt din șamotă. Am transferat foaia de copt cu aluatul pe ea și am reglat cuptorul pe 50 grade și l-am lăsat vreo 5 ore…

Și acesta-i rezultatul:

Pâinici crocante cu semințe întregi și pâinici molcuțe cu semințe blendurite.

Cum pregătim cerealele să fie mai digestibile

Salutare!

Știința o spune și noi simțim că cerealele sunt alimente complexe și greu de digerat.

Am tot auzit și citit despre acest subiect.

Am încercat și exersat tot felul de moduri de a pregăti cerealele pentru hrana zilnică.

Acum, voi vorbi despre grâu.

Din grâu am copt pâine. Pâine din făină integrală măcinată la moara de bucătărie.

Apoi mai fierbea grâu. Îl zdrobeam un pic la moară și-l fierbem.

Acum exersez pregătirea cerealelor germinate.

Am lăsat la înmuiat peste noapte grâul.

Am luat o parte din grâu și l-am zdrobit în tocătorul de legume cu lamă în forma de S și l-am fiert.

O parte l-am lăsat la încolțit.

Am luat o parte din grâul încolțit și l-am zdrobit și l-am fiert.

O parte l-am fiert așa întreg.

O parte de grâu încolțit l-am uscat ca să fac făină

Voiești să te faci sănătos?

„Voiești să te faci sănătos?” întreabă Doctorul pe bolnav.

„Cum să nu vreau? Doar de aceea stau aici…

Oare chiar vrei să fii vindecat?

Ia caută și vezi, oare nu-ți place mai mult statutul de bolnav?

„Sărăcuțul /sărăcuța de tine, ești bolnăvior /bolnăvior!”

Ce cuvinte dulci! Ești și tu băgat în seamă…

Domnul vine azi lângă fiecare dintre noi și ne întreabă:

„Vrei să te faci sănătos?”

Și te pune la treabă:

„Ia-ți patul!”

Îți dă putere să lucrezi.

Mai adăugăm o legumă la salata de sezon: Dovlecelul românesc (de solar)

Salutare, dragilor!

Vă voi vorbi despre Salata noastră cea de toate zilele.

Ingredientele diferă de la anotimp la anotimp.

Toamna și iarna abundă de rădăcinoasele și vărzoasele.

Primăvara și vară abundă în verdețuri.

La început de vară apar dovleceii, guliliile și rând pe rând toate celelalte.

Le așteptăm cu răbdare și ne bucuram și suntem recunoscători când apar.

Le pândim cu atenție.

De pildă, azi, când am trecut fulgerător prin piață, printre grămezile de ridichi de lună, am văzut ițindu-se la mine câțiva dovlecei. M-am oprit să-i privesc mai îndeaproape:

„Ia, maică, sunt de-ai noștri, de-n solar!”

I-am luat. Și, Doamne, buni mai sunt!

Am injghebat o drăguță de salată…

Dovlecel, morcov, ridichi, zeama de lămâie

Am mmai adăugat oleacă de pastă de leurdă proaspătă și oleacă de pastă de urzici degongelată

Și răbdare la ronțăit.

Mulțumim, Domnului pentru toate bunătățile!

Pomenirea Proorocului Ieremia (1 mai)

Hristos a înviat, dragilor!

Azi, Sfânta Biserică Dreptmăritoare face pomenirea Prorocului Ieremia.

În Sfânta Scriptură, găsim cărțile Ieremia și Plângerile lui Ieremia. Aceste cărți sunt o lectură de suflet folositoare.

Începi să citești și recunoști valabilitatea și actualitatea cuvintelor.

Cu rugăciunile Proorocului Tău, Doamne, ajută-ne să luăm aminte la Cuvântul Tău rostit prin gura Prorocului, să lepădăm păcatul și să facem voia Ta. Amin

Sare verde sau înlocuitor de sare

3 llegături marar

3 legături leuștean

3 cepe

2 țeline mici

1-2 căpățâni usturoi

Felii ssubțiri

Lăsat în cuptor pe tăvi la temperatura de 40-45 grade vreo 10 ore

Apoi râșnite și puse bine.

Legumele uscate în cuptor
Legumele fărâmițate în blender
Sarea verde o păstrez în borcan

Dau un gust de dorit mâncarii

Legume lla cuptor

Este o mângâiere importantă simțirea unității

Bună dimineața, dragilor!

Vă pun la inimă câteva cuvinte ale părintelui Andreas.

Vă postez fotografiile