Arhive etichetă: anul bisericesc

A început perioada Triodului, dragilor!

Dragilor

Iată de sâmbătă seara, am intrat în perioada preaminunată a Triodului!

Ce înseamnă Perioada Triodului?

Biserica are o realitate diferită faţă de cea pe care o trăim în cotidian.

Sfânta noastră biserică are rânduieli liturgice (de slujbă) preaminunate cuprinse în anul bisericesc. Anul bisericesc începe la 1 septembrie şi se încheie la 31 august.

Anul bisericesc are în centrul său sărbătoarea Învierii Domnului (Sfintele Paşti) şi a fost împărţit de către Sfinţii Părinţi în trei mari perioade liturgice, care şi-au luat numele de la cărţile de strană cele mai folosite în perioada respectivă (Triod, Penticostar, Octoih):

Perioada Triodului (perioada prepascală, care începe din Duminica Vameșului şi fariseului până în Sâmbăta Mare);
Perioada Penticostarului (perioada pascală care începe din sâmbăta Învierii şi ţine până la Duminica I după Rusalii);
Perioada Octoihului (perioada postpascală, care începe din lunea de după prima duminică după Rusalii şi ţine până în sâmbăta dinaintea Duminicii Vameșului şi Fariseului). Octoihul are în centru sărbătoarea Nasterii Domnului, urmată de Bobotează (Botezul Domnului) (la inceputul creştinismului, aceste două sărbători se oficiau în aceeaşi zi).

Perioada Triodului reînnoieşte activitatea Mântuitorului de Mare Preot, îndeplinită mai ales prin Jertfă, prin Patimile şi moartea Sa pe Cruce şi culminează cu Vinerea Patimilor;

Triodul are trei săptămâni de pregătire pentru intrarea în sfântul şi marele post al Sfintelor Patimi ale Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Este o perioadă de acomodare cu atmosfera de pocăinţă şi umilinţă a postului.

Duminică dimineaţa devreme, la slujba utreniei, după cântarea „Învierea lui Hristos văzând…”, am auzit:

„Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh
Uşile pocăinţei deschide-mi mie, Dătătorule de viaţă, că mânecă duhul meu la Biserica Ta cea sfântă, purtând locaş al trupului cu totul spurcat. Ci ca un Îndurat curăţeşte-l cu mila milostivirii Tale!

Si acum și pururea şi in vecii vecilor, amin!
În cărările mântuirii îndreptează-mă de Dumnezeu Născatoare, căci cu păcate grozave mi-am spurcat sufletul și cu lenevire viaţa mea toată o am cheltuit. Cu rugăciunile tale izbăveşte-mă de toată necurăţia.

Miluieşte-mă Dumnezeule, după mare mila Ta şi după mulţimea indurărilor Tale, curăţeşte-mi făradelegea mea.
La mulţimea faptelor mele celor rele cugetând eu ticălosul mă cutremur de infricoşata zi a Judecăţii. Şi indrăznind la mila milostivirii Tale, ca David strig Ţie: miluieşte-mă Dumnezeule după mare mila Ta”.

O variantă audio:

Şi astfel, îndrăznim să ne apropiem de Doamne cu smerenie şi dragoste!

Perioadele anului liturgic şi Evangheliile zilelor

Dragii mei dragi

mulţumesc Domnului pentru darurile Sale cele bogate pe care ni le dăruieşte în fiecare zi în Biserica Sa. Astăzi, după ce am ascultat cuvântul Părintelui meu drag,

moto_0205

m-am gândit cât de minunat a rânduit Doamne prin Sfinţii Părinţi toate în Biserică. Pentru că Părintele a făcut referire la evangheliile zilelor trecute, m-am gândit să alcătuiesc lista cu evangheliile zilelor, căci şi aşa de mult îmi doream să ajung să fac acest lucru, pentru o mai bună înţelegere a Cuvântului lui Dumnezeu. Mulţumesc pentru acest început!

Sfinţii Părinţi ai Bisericii noastre Ortodoxe au împărţit anul liturgic sau anul bisericesc în trei mari părţi sau perioade: Perioada Triodului, Perioada Penticostarului şi Perioada Ochoihului. Aceste trei perioade sunt date după cele trei mari carţi de slujbă: triodul, penticostarul şi octoihul.

Perioada Triodului începe cu cele 4 duminici înainte de Postul Mare (a Vameşului şi Fariseului, a Fiului Risipitor, a Înfricoşatei Judecăţi şi Izgonirii lui Adam din Rai şi ţine până în săptămâna Patimilor.

Perioada Penticostarului ţine din miercurea din săptămâna luminată până în sâmbăta din săptămâna I după Rusalii.

Aşadar, mâine se încheie perioada Penticostarului şi începe

Perioada Octoihului, care ţine până la duminica Vameşului şi fariseului. Această perioadă estea cea mai lungă din anul bisericesc.

Încep să fac lista cu evangheliile zilelor cu

Perioada Penticostarului:

(SĂRIŢI ACUM PESTE ACEASTĂ LISTĂ ŞI MERGEŢI ÎN SĂPTĂMÂNA ÎN CARE NE AFLĂM. AICI VEŢI GĂSI ŞI CUVÂNTUL PĂRINTELUI MIHOC DE ASTĂZI).

Învierea Domnului: Duminică, luni, marţi

Miercuri. Săptămâna luminată: In. 1, 35-51: Mărturisitorii Cuvântului: Ioan, Andrei, Petru şi Natanail

Joi: In. 3, 1-15: convorbirea cu Nicodim despre naşterea din apă şi din Duh

Vineri: In. 2, 12-22: Iisus risipeşte tarabele negustorilor din templu şi le dă un semn a puterii Lui „dărâmaţi templul acesta şi în trei zile îl voi ridica (învierea Sa).

Sâmbătă: In. 3, 22-33: Botezul lui Ioan şi Botezul lui Hristos, Ioan se micşorează şi face loc creşterii lui Hristos; Ioan e prietenul Mirelui care se bucură împreună cu Hristos

Duminică, a II-a săptămână după Paşti (a Sf. Toma): In. 22, 19-3

Luni, a II-a săptămână după Paşti: In. 2, 1-11: Nunta din Cana; cuvintele Maicii Domnului: „Faceţi orice vă va spune El”

Marţi: In 3, 16-21: Dumnezeu a iubit lumea şi L-a dat pe Fiul Său s-o mântuiască

Miercuri: In 5, 17-24: Tatăl Meu până acum lucrează şi Eu lucrez”

Joi: In 5, 24-30: „Cel ce crede are viaţă veşnică”

Vineri: In 5, 30-6, 2: Hristos este trimis de Tatăl. Necredincioşii vor fi învinuiţi la judecată de Moise

Sâmbătă: In 6, 14-27: Iisus merge pe apă şi le spune „Eu sunt, nu vă temeţi! Mulţimile îl caută pe Iisus pentru că mâncaseră pâine

Duminică a III-a după Paşti (a mironosiţelor): Marcu 15, 43-47; 16, 1-8

Luni, a III-a săptămână după Paşti: In 4, 46-54: vindecarea fiului dregătorului prin cuvânt (Du-te, fiul tău trăieşte! Omul a crezut în cuvântul care i l-a spus Iisus şi s-a dus)

Marţi: In 6, 27-33: agpnisiţi-vă mâncarea care rămâne spre viaţa veşnică. Pâinea lui Dumnezeu este aceea, care se pogoară din cer şi dă viaţă lumii.

Miercuri: In 6, 35-39: Eu sunt Pâinea vieţii

Joi: In 6, 40-44: cunoaşterea şi ajungerea la Tatăl prin Fiul

Vineri: In 6, 48-54: Pâinea pe care o voi da este Trupul Meu

Sâmbătă: In 15, 17 – 16, 2: Porunca iubirii: Să vă iubiţi unul pe altul

Duminica a IV-a după Paşti (a slăbănogului de la Vitezda): In 5, 1-15

Luni a IV-a săptămână după Paşti: In 6, 56-69: Împărtăşirea cu Hristos

Marţi: In 7, 1-13: Fraţii Domnului

Miercuri: In 7, 14-30: a judeca după înfăţişare

Joi: In. 8, 12-20: „Eu sunt lumina lumii”

Vineri: In 8, 21-30: „Eu sunt Cel ce sunt”

Sâmbătă: In 8, 31-42: „Veţi cunoaşte adevărul, iar adevărul vă va face liberi”

Duminica a V-a săptămână după Paşti (a Samarinencii): In 4, 5-42

Luni a V-a după Paşti: In 8, 42-51: Fii lui Dumnezeu şi fii diavolului

Marţi: In 8, 51-59: „Dacă păzeşte cineva cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veci”

Miercuri: In 6, 5-14: hrănirea mulţimilor şi adunarea fărâmiturilor

Joi: In 9, 39-10, 9: vederea trupească şi vederea duhovnicească

Vineri: In 10, 17-28: eşti tu Hristosul?, spune-ne nouă. Lucrurile pe care le fac în numlele tatălui Meu, acestea mărturisesc despre Mine

Sâmbătă: In 10, 27-38: „Eu şi Tatăl una suntem”

Duminica a VI-a săptămână după Paşti (a orbului din naşţtere): In 9, 1-38

Luni a VI-a săptămână după Paşti: In 11, 47-57: e mai de folos să moară unul pentru popor… Iisus moare pentru toţi

Marţi: In 12, 19-36: venirea elinilor la hristos şi Domnul le vorbeşte despre moartea, Învierea şi Înălţarea Sa

Miercuri: In 12, 36-47: „Voi sunteţi lumina lumii”

Joi – Înălţarea

Vineri: In 14, 1-11 „Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa”

Sâmbătă: In 14, 10-21 „Cereţi şi vi se va da”

Duminica a VII-a săptămână după Paşti (a Sf. Părinţi de sinodul I ecumenic): In 17, 1-13

Luni a VII-a săptămână după Paşti: In 14, 27- 15, 7 „Pacea Mea o dau vouă”

Marţi: In 16, 2-13 Domnul anunţă venirea Mângâietorului
Miercuri: In 16, 15-23 întristarea ce o produce naşterea duhovnicească care apoi se preface în bucurie

Joi: In 16, 23-33 „Cereţi şi veţi primi, ca bucuria voastră să fie deplină” Însuşi Tatăl vă iubeşte

Vineri: In 17, 18-26: Ruciunea Domnului „ca toţi să fie una”

Sâmbătă: In 21, 15-25 – arătările după înviere

Duminica a VIII-a după Paşti (Duminica Mare, a Rusaliilor, a Cincizecimii): In 7, 37-53; 8,12

Luni Sfânta Treime

Marţi. Săptămâna I după Rusalii: Mt 4, 25; 5, 1-13: Fericirile. Răsplata virtuţilor. „Voi sunteţi sarea pământului”

Miercuri: Mt. 5, 20-26: Abordarea mai profundă a Legii şi stârpirea rădăciniii păcatului. Gândul uciderii.

„Căci zic vouă: Că de nu va prisosi dreptatea voastră mai mult decât a cărturarilor şi a fariseilor, nu veţi intra în împărăţia cerurilor.

Aţi auzit că s-a zis celor de demult: „Să nu ucizi”; iar cine va ucide, vrednic va fi de osândă.

Eu însă vă spun vouă: Că oricine se mânie pe fratele său vrednic va fi de osândă; şi cine va zice fratelui său: netrebnicule, vrednic va fi de judecata sinedriului; iar cine va zice: nebunule, vrednic va fi de gheena focului. Deci, dacă îţi vei aduce darul tău la altar şi acolo îţi vei aduce aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă darul tău acolo, înaintea altarului, şi mergi întâi şi împacă-te cu fratele tău şi apoi, venind, adu darul tău. Împacă-te cu pârâşul tău degrabă, până eşti cu el pe cale, ca nu cumva pârâşul să te dea judecătorului, şi judecătorul slujitorului şi să fii aruncat în temniţă. Adevărat grăiesc ţie: Nu vei ieşi de acolo, până ce nu vei fi dat cel de pe urmă ban”.

Joi: Mt. 5, 27-32: Gândul desfrânării

„Aţi auzit că s-a zis celor de demult: „Să nu săvârşeşti adulter”.
Eu însă vă spun vouă: Că oricine se uită la femeie, poftind-o, a şi săvârşit adulter cu ea în inima lui.

Iar dacă ochiul tău cel drept te sminteşte pe tine, scoate-l şi aruncă-l de la tine, căci mai de folos îţi este să piară unul din mădularele tale, decât tot trupul să fie aruncat în gheenă.

Şi dacă mâna ta cea dreaptă te sminteşte pe tine, taie-o şi o aruncă de la tine, căci mai de folos îţi este să piară unul din mădularele tale, decât tot trupul tău să fie aruncat în gheenă.

S-a zis iarăşi: „Cine va lăsa pe femeia sa, să-i dea carte de despărţire”.

Eu însă vă spun vouă: Că oricine va lăsa pe femeia sa, în afară de pricină de desfrânare, o face să săvârşească adulter, şi cine va lua pe cea lăsată săvârşeşte adulter”.

Vineri: Mt. 5, 33-41:

„Aţi auzit ce s-a zis celor de demult: „Să nu juri strâmb, ci să ţii înaintea Domnului jurămintele tale”.
Eu însă vă spun vouă: Să nu vă juraţi nicidecum nici pe cer, fiindcă este tronul lui Dumnezeu,
Nici pe pământ, fiindcă este aşternut al picioarelor Lui, nici pe Ierusalim, fiindcă este cetate a marelui Împărat, nici pe capul tău să nu te juri, fiindcă nu poţi să faci un fir de păr alb sau negru. Ci cuvântul vostru să fie: Ceea ce este da, da; şi ceea ce este nu, nu; iar ce e mai mult decât acestea, de la cel rău este.

Aţi auzit că s-a zis: „Ochi pentru ochi şi dinte pentru dinte”. Eu însă vă spun vouă: Nu vă împotriviţi celui rău; iar cui te loveşte peste obrazul drept, întoarce-i şi pe celălalt. Celui ce voieşte să se judece cu tine şi să-ţi ia haina, lasă-i şi cămaşa. Iar de te va sili cineva să mergi o milă, mergi cu el două.

Cuvântul Părintelui Prof. Vasile Mihoc din data de 5 iunie 2015:

„ De marţi a început să se citească Evanghelia după Matei şi anume din Predica de pe Munte a Mântuitorului şi miercuri a început citirea celor 6 antiteze. La Mt 5, 20 există un principiu. Mântuitorul spune: „Că de nu va prisosi dreptatea voastră mai mult decât a cărturarilor şi a fariseilor, nu veţi intra în împărăţia cerurilor”. Mântuitorul cere de la ucenicii Săi o dreptate, adică o împlinire a poruncilor mai adevărată decât a cărturarilor şi a fariseilor, care pretindeau că sunt drepţi. Mai profundă. De aceea Mântuitorul vine cu 6 antiteze în care aprofundează poruncile, ce nu trebuie împlinite numai la modul formal, ci în extensiunea lor spirituală. Este vorba, cum spuneam, de 6 antiteze, fiecare începând cu: „Aţi auzit că s-a zis celor de demult, şi citează porunca din Vechiul testament şi apoi: „Eu însă vă zic… Şi aşa vorbeşte Mântuitorul despre mânie, adulter, divorţ, jurământ, legea talionului şi apoi despre iubirea faţă de vrăjmaşi.

Astăzi s-a citit evanghelia despre jurământ şi despre legea talionului.
Pornind de la o prescpripţie din Vechiul Testament, care spune „Să nu juri strâmt sau să ţii înaintea Domnului juruinţele tale”, Domnul îndeamnă ca să nu ne jurăm nicidecum, nu numai să nu jurăm strâmb, căci jurământul în sine este păcat, spune Mântuitorul. „Să nu te juri nici pe cer, fiindcă este tronul lui Dumnezeu, nici pe pământ, fiindcă este aşternut al picioarelor Lui, nici pe Ierusalim, fiindcă este cetate a marelui Împărat, nici pe capul tău să nu te juri, fiindcă nu poţi să faci un fir de păr alb sau negru. Ci cuvântul vostru să fie: Ceea ce este da, da; şi ceea ce este nu, nu; iar ce e mai mult decât acestea, de la cel rău este”, este păcat. Apoi Mântuitorul citează legea talionului, care era în vigoare în Vechiul Testament şi era în vigoare şi la alte popoare antice şi mai este încă în vigoare până astăzi la mulsulmani.

„Ochi pentru ochi şi dinte pentru dinte”, adică plăteşti răul cu rău. Mântuitorul spune:

„Nu vă împotriviţi celui rău; iar cui te loveşte peste obrazul drept, întoarce-i şi pe celălalt. Celui ce voieşte să se judece cu tine şi să-ţi ia haina, lasă-i şi cămaşa. Iar de te va sili cineva să mergi o milă, mergi cu el două”. Vedeţi cum este înnoită morala şi aprofundate poruncile vechi testamentare!

În continuare Mântuitorul va vorbi în legătură cu înţelegerea foarte restrânsă a iubirii faţă de aproapele la evrei şi va vorbi despre iubirea aproapelui fără limite, inclujându-i şi pe vrăjmaşi.
Dumnezeu să primească sfânta liturghie şi să ne mântuiască”.
Să trăiţi părinte!

Sâmbătă: Mt. 5, 42-48:
Celui care cere de la tine, dă-i; şi de la cel ce voieşte să se împrumute de la tine, nu întoarce faţa ta.

„Aţi auzit că s-a zis: „Să iubeşti pe aproapele tău şi să urăşti pe vrăjmaşul tău”. Iar Eu zic vouă: Iubiţi pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă, faceţi bine celor ce vă urăsc şi rugaţi-vă pentru cei ce vă vatămă şi vă prigonesc,

Ca să fiţi fiii Tatălui vostru Celui din ceruri, că El face să răsară soarele şi peste cei răi şi peste cei buni şi trimite ploaie peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi. Căci dacă iubiţi pe cei ce vă iubesc, ce răsplată veţi avea? Au nu fac şi vameşii acelaşi lucru? Şi dacă îmbrăţişaţi numai pe fraţii voştri, ce faceţi mai mult? Au nu fac şi neamurile acelaşi lucru?

Fiţi, dar, voi desăvârşiţi, precum Tatăl vostru Cel ceresc desăvârşit este”.